Hälsa, Miljö & Säkerhet

Motiverad & trygg

HMS för S Tech

Vårt mål är att alla medarbetare på S Tech känner att vi gemensamt är intresserade av att vårt arbete skall utföras säkert och förnuftigt. Som entreprenörsföretag rör vi oss i en mängd miljöer och anpassar oss dagligen mot våra kunders verklighet, krav och behov. Som grund för vårt säkerhetsarbete ligger vår omtanke om individen. Denna omtanke ges uttryck i våra policydokument och vår skyddshandbok där ett antal regler finns med syfte att ge vägledning i dagliga arbetsrutiner. 

Konsultverksamhet

Vi tillhandahåller konsulter inom HMS för tex HMS-ansvar vid revisionsstopp, riskanalyser vid planering av riskfyllda arbetsmoment eller rådgivning kring upprättande av säkra arbetsrutiner. Vi lägger stor vikt vid ett jordnära arbetssätt där vi skapar opinion för ett säkert arbete - där de som ytterst utför arbetsmomenten faktiskt är med på tåget och ställer upp på överenskomna rutiner.

 

Alla skall komma välbehållna hem från arbetet